Bart De Zutter

Beeldend kunstenaar Bart De Zutter kaart met zijn oeuvre op unieke wijze hedendaagse maatschappelijke thema’s aan. Het is een resultaat van zijn vormgegeven gedachten.

Zijn creatieproces begint bij een idee dat vastgelegd wordt in een schets, welke dan de basis vormt voor zijn sculpturen, schilderwerken en installaties.

Zijn kunstwerken zijn fascinerend en weerspiegelen de complexe eenvoud der dingen.

Hij legt in zijn werken structuren bloot die anders verborgen blijven en laat de toeschouwer toetreden tot zijn universum.

Knipsel